پروژه ها
ویلای لواسان آمود آژند اندود

ویلای لواسان

کارفرما : آقای میلاد آل یاسین
معمار: کامران حیرتی – تلان خسروی زاده
مجری : نیما صادقی نژاد

باغ روياهای پدر آمود آژند اندود

باغ روياهای پدر

کارفرما : آقای صادقی نژاد
معمار: رضا حبیبی
مدیر طرح و مجری : نیما صادقی نژاد

ویلای امیدوار آمود آژند اندود

ویلای امیدوار

کارفرما : آقای امیدوار
معمار: امیرحسین تبریزی
مدیر طرح و مجری : نیما صادقی نژاد

روف گاردن نگین آمود آژند اندود

روف گاردن نگین

کارفرما: خانم یعقوبی
معمار: امیر حسین تبریزی (A.T.DesignStudio)
مدیر طرح و مجری: نیما صادقی نژاد

ویلای تشمیر آمود آژند اندود

ویلای تشمیر

کارفرما: آقای موسوی
معمار: دکتر علیرضا تغابنی – Next Office
مدیر طرح و مجری : نیما صادقی نژاد

ساختمان اداری آترینا آمود آژند اندود

ساختمان اداری آترینا

کارفرما : توسعه تاسیسات آترینا
معمار: امیر حسین تبریزی (A.T.DesignStudio)
مدیر طرح و مجری : نیما صادقی نژاد

پروژه پندار آمود آژند اندود

ویلای پندار

کارفرما: آقای کوهنورد
معمار: امیر حسین تبریزی
مدیر طرح و مجری: نیما صادقی نژاد

ویلای بید مجنون آمود آژند اندود

ویلای بید مجنون

کارفرما: آقای علیزاده
معمار: دفتر معماری برانیا
مدیر طرح و مجری: نیما صادقی نژاد