مبلمان بتنی
مبلمان شهری بخشی از سیمای شهری را تشکیل می دهد که همواره زیبایی، هماهنگی و تناسب آنها موجب چشم نوازی محیط شهری شده و در کنار عوامل دیگر، محیطی دلپذیر و فضایی مناسب جهت زندگی شهری را فراهم می سازد.
در این بین ساخت و تولید مبلمان بتنی با چهره ای زیبا و دوام بسیار بالا از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بتن و بهره گیری از آن در مبلمان روش تازه ای نیست و ما تلاش نموده ایم با استفاده از تکنولوژی مدرن و به همراه روش های نوین در طراحی، محصولات متنوعی را در زمینه مبلمان بتنی خلق نماییم.