کیفیت مورد انتظار
نماسازی پروژه رودهن آمود آژند اندود

نماسازی پروژه رودهن

کارفرما: آقای مهندس کاظم زاده
معمار : امیرحسین تبریزی تولید
تولید و نظارت اجرایی : شرکت A3

پروژه پندار آمود آژند اندود

ویلای پندار

کارفرما: آقای کوهنورد
معمار: امیر حسین تبریزی
مدیر طرح و مجری: نیما صادقی نژاد

پروژه گالری عینک نیوتون آمود آژند اندود

گالری عینک نیوتون

نام پروژه: گالری عینک نیوتون
کارفرما: آقای پور اسکندریان
معمار: معین نیک آیین، بابک نصیر آبادی

شرکت پایاژن دارو آمود آژند اندود

شرکت پایاژن دارو

نام پروژه: ساختمان شماره ۴۲
کارفرما: آقای مهندس ساعدی
معمار: محمد رضا ساعدی

پروژه لادن شیخ بهایی

ساختمان لادن

نام پروژه : ساختمان لادن
کارفرما: آقای مصطفی بیابانی
معمار: علی نعمتی

پروژه ویلای هروی آمود آژند اندود

ویلای هروی

نام پروژه: ویلای هروی
کارفرما: خانم هروی
معمار: امیر علی زند