کیفیت مورد انتظار
پروژه کلاک آمود آژند اندود

پروژه کلاک

نام پروژه: پروژه کلاک
کارفرما: آقای نجفی
معمار: علی مظفری

پروژه جواهری وگاس آژند اندود

جواهری وگاس

نام پروژه: جواهری وگاس
کارفرما: آقای بانکی
معمار: عادل خراسانی زاده

پروژه فیت آمود آژند اندود

پروژه فیت

نام پروژه: پروژه فیت
کارفرما: آقای ادیب
معمار: واو استودیو

ساختمان شماره 42 آمود آژند اندود

ساختمان شماره ۴۲

نام پروژه: ساختمان شماره ۴۲
کارفرما: آقای مهندس ساعدی
معمار: محمد رضا ساعدی

ساختمان اداری سئول آمود آژند اندود

ساختمان اداری سئول

کارفرما: شرکت چاووش راه بنا
معمار: نیما ناصر
مشاور: دفتر معماری نوبن

کافی شاپ سهرابی آمود آژند اندود

کافه کلانا

نام پروژه: کافه کلانا
معمار: مهندس سهرابی

پروژه ساختمان آکسون آمود آژند اندود

ساختمان آکسون

نام پروژه: ساختمان آکسون
کارفرما: شرکت آکسون
معمار: دفتر معماری نومان