پنل های بتنی پیش ساخته
در صورت تمایل به استفاده از ابعاد دیگر، میتوانید ابعاد دلخواه خود را سفارش دهید.
پنل بتنی پیش ساخته آمود آژند اندود
پنل بتنی پیش ساخته آمود آژند اندود
پنل بتنی پیش ساخته آمود آژند اندود
دنیا را با ایده هایتان شگفت زده کنید

سوراخ بولت

در برخی موارد از سوراخ بولت استفاده دکوراتیو می شود؛ بدین صورت که چیدمان آن متناسب با ابعاد قالب طراحی شده و بخشی از ظاهر نهایی بتن اکسپوز را تشکیل می دهد. از این رو می توان گفت که یکی از وجوه شاخص دیوارهای بتن اکسپوز، سوراخ بولت می باشد.

 
پنل بتنی سوراخ بولت
در اجرای بتن های درجا، کنترل رنگ بتن مشکل بوده اما در پنل های پیش ساخته این موضوع تا حد بسیار زیادی قابل کنترل می باشد. با توجه به سلیقه مخاطب و همچنین طراحی در نظر گرفته شده برای استفاده از پنل های بتنی، امکان تولید رنگ مورد نظر وجود دارد.

کد رنگ

پنل های بتنی

کد رنگ

پنل های بتنی

کد رنگ

پنل های بتنی

کد رنگ

پنل های بتنی

کد رنگ

پنل های بتنی
دنیا را با ایده هایتان شگفت زده کنید

روش های نصب

روش جوشی

دراین روش شاسی کشی نما به تناسب ابعاد پنل های مورد استفاده انجام میگیرد؛ سپس پنل ها از طریق دستک ها به شاسی متصل میشوند.

در گوشه عکس: بر اساس موقعیت پلیت های مدفون در پنل مشخص میشود.

روش دوغابی
در این روش اسکوپ هایی در بتن در نظر گرفته میشود و پس از ریختن دوغاب پنل نصب میشود.
روش پیچی

در این روش نصب، از طریق محل بول های روی پنل و یا پیچ های کار گذاشته شدهدر پشت پنل ، اتصال به شاسی با استفاده از پیچ و مهره برقرار میشود.

روش ترکیبی
در این روش علاوه بر اسکوپ ، پلیت هم در بتن در نظر گرفته می شود و در پروسه نصب، پس از اتصال پلیت ها به شاسی با استفاده از اسکوپ وریختن دوغاب پنل ها به سازه متصل میشوند.