11 اردیبهشت 1402

به کار گیری از پنل های بتنی در طراحی نما

پنل های اکسپوز بتنی که به عنوان پنل های بتنی پیش ساخته معماری نیز شناخته می شوند، به دلیل تطبیق پذیری و جذابیت زیبایی شناختی...