18 آذر 1400

گروت بتن

در یک نگاه کلی می‌توان اذعان نمود که گروت از جمله مصالحی می‌باشد که تشکیل‌شده از آب، سیمان، ماسه و افزودنی‌های متداول دیگر می‌باشد.