نیما صادقی نژاد

دارای سابقه عالی در زمینه مدیریت ساختمان و مدیریت کسب و کار است که بر تمام مراحل پروژه های عمرانی نظارت می کند. در دهه آخر فعالیت حرفه ای، ایشان خدمات مشاوره ای در مورد راه حل های اجرایی خلاقانه ، سیستم های مدیریت کیفیت و همچنین توسعه پلت فرم مدیریت خلاق برای پروژه های ساختمانی ارائه کرده است.